Refinansowanie kredytu – zmiana banku i kredytu na inny

Refinansowanie kredytu – zmiana banku i kredytu na inny

Refinansowanie kredytu, czyli zamiana jednego kredytu na inny, pozwala pozbyć się droższego kredytu na korzyść zobowiązania udzielonego na znacznie lepszych warunkach przez bank.

W finansach pośpiech zawsze jest złym doradcą. Przy zaciąganiu kredytów, obojętnie w jakiej kwocie i jakiego rodzaju, nic nie zyskamy na szybkim podjęciu decyzji.
Warto jest zawsze rozważyć wszystkie za i przeciw, zanim podpiszemy umowę kredytową. Z czasem może się jednak okazać, że mimo podjętych racjonalnych kroków przy wyborze pierwotnej oferty kredytowej po jakimś czasie nie jest ona już tak konkurencyjna i atrakcyjna. Być może dobrym rozwiązaniem w takim przypadku będzie kredyt refinansowy. Co to jest i kiedy warto z niego skorzystać?

Czym jest refinansowanie kredytu?

Ciekawą ofertą bankową jest refinansowanie kredytów. Kredyt refinansowy jest specyficznym rodzajem zobowiązania, które udzielane jest obecnemu kredytobiorcy celem zmiany warunków kredytowania. Co to jest refinansowanie? Najprościej rzecz ujmując, to przeniesienie kredytu z jednego banku do innego. Refinansowanie kredytu ma na celu polepszenie warunków spłaty zobowiązania. Warto dokładnie przeliczyć, czy refinansowanie zadłużenia rzeczywiście będzie dla klienta opłacalne, ponieważ nie jest to takie pewne i oczywiste.

Czy wiesz, że…? Decydując się na przykład na refinansowanie kredytu samochodowego czy refinansowanie kredytu hipotecznego, tj. przeniesienie kredytu celowego do innego banku, owa celowość kredytowania musi zostać zachowana. Klient ma kontynuować spłatę długu w innym banku, ale kredyt ten musi służyć tej samej czynności.

Czasami klienci mylą refinansowanie kredytu z konsolidacją kredytów. Co właściwie wybrać: czy dla klienta korzystniejsze będzie refinansowanie, czy konsolidacja? Nie ma dobrej, jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wszystko zależy od indywidualnej sytuacji klienta. O ile jednak konsolidacja klientów jest połączeniem co najmniej dwóch dotychczas spłacanych kredytów, refinansowanie kredytu dotyczy jednego zobowiązania, w jednym banku.

Jak przeprowadzić refinansowanie kredytu?

Jeśli chcemy zaciągnąć kredyt refinansowy, musimy złożyć stosowny wniosek na formularzu bankowym do wybranego banku i dołączyć do niego, rzecz jasna, dotychczasową umowę kredytową. Z reguły potrzebne jest też zaświadczenie z banku kredytującego o tym, że klient nie zalega ze spłatą rat. Nowy bank sprawdzi zdolność i wiarygodność kredytową klienta w BIK-u. Ryzyko refinansowania podejmowane przez bank dzięki temu może zostać zminimalizowane.

Pod względem technicznym refinansowanie kredytu gotówkowego czy refinansowanie kredytu firmowego oraz każdego innego zobowiązania bankowego nie jest trudne. Kredytodawca, który zobowiązuje się udzielić klientowi kredytu refinansowego, wypłaca mu pieniądze, z których spłacany jest dotychczasowy kredyt.

Uwaga! Bank, w którym klient miał zaciągnięty kredyt do tej pory, może żądać opłacenia prowizji za wcześniejszą całościową spłatę kredytu. To tzw. rekompensata, która powinna być zaznaczona w umowie kredytowej.

Kiedy warto rozważyć refinansowanie kredytu?

Refinansowanie ma doprowadzić do tego, że klient będzie korzystał z lepszych warunków kredytowania od dotychczasowych. Sprowadza się to więc do tego, że powinien zamienić kredyt droższy na kredyt tańszy. Zasadniczo taka operacja najczęściej ma miejsce przy wieloletnich kredytach hipotecznych. Oczywiście refinansowanie kredytu gotówkowego istnieje, ale rzadziej jest stosowane. Refinansowanie kredytów hipotecznych ma sens, ponieważ na przestrzeni lat, kiedy spłacany jest kredyt tego rodzaju, mogą diametralnie zmienić się warunki kredytowania w bankach.

W takim wypadku rzeczywiście warto rozważyć refinansowanie kredytu, ponieważ na takiej operacji można zaoszczędzić. Zawsze przed podpisaniem nowej umowy z wybranym bankiem na kredyt refinansowy należy oszacować koszty i korzyści finansowe z takiej operacji. Jeśli plusy przeważają nad minusami, refinansowanie kredytu jest ekonomicznie uzasadnioną operacją.

Korzystne jest refinansowanie długu, jeśli przy nowym kredycie klient może uzyskać od banku lepsze warunki kredytowania, czyli:

  • niższe oprocentowanie, za sprawą niższej marży kredytowej naliczanej przez bank;
  • niższą prowizję za przystąpienie do kredytu;
  • ewentualne wysłużenie okresu finansowania dla zmniejszenia wysokości raty kapitałowo-odsetkowej.
Uwaga! Kredytobiorca musi mieć świadomość, że wydłużenie okresu kredytowania przy refinansowaniu długu skutkuje co prawda zmniejszeniem raty kapitałowo-odsetkowej, ale jednocześnie powoduje zwiększenie wysokości łącznych kosztów kredytowania. Kredyt tym samym w ogólnym rozrachunku staje się droższy.

Zdarza się, że przy refinansowaniu kredytu bank proponuje klientowi uzyskanie dodatkowych pieniędzy na dowolne cele kredytowe, czyli ekstrakredytu gotówkowego. Jednak warto zastanowić się, czy te pieniądze są dla klienta niezbędne. Powiększają one dług do spłacenia do banku.

Kiedy refinansowanie kredytu nie będzie dobrym pomysłem?

Nie zawsze refinansowanie kredytu jest wskazane. Jeśli bank, który oferuje kredyt refinansowy, ma gorsze warunki kredytowania niż te, z których klient do tej pory korzystał, lepiej nie zmieniać instytucji kredytującej. Różnica w cenie obecnego kredytu i nowego, refinansowego powinna być na tyle znacząca, aby zrekompensowała skutecznie koszty ponoszone przez kredytobiorcę z tytułu wcześniejszej, całościowej spłaty zobowiązania.

Refinansowanie nie jest dobrym rozwiązaniem, jeśli bez problemu spłacamy dotychczasowe raty, a oprocentowanie nowego kredytu nie różni się znacznie od tego, z jakim mamy obecnie do czynienia. Czasem warto najpierw renegocjować warunki kredytowania z bankiem, z którym współpracujemy, niż porywać się na refinansowanie.

Meta title: Refinansowanie kredytu to zamiana kredytu droższego na tańszy. Meta description: Klient spłacający kredyt gotówkowy, hipoteczny, samochodowy czy firmowy może dokonać refinansowania i uzyskać znacznie lepsze warunki spłaty kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *